Selling on Tiktok? Learn more about our integration here.

Order Management

Hệ thống Quản lý Đơn đặt hàng và Kho hàng Toàn diện

Xây dựng cho sự tăng trưởng

Anchanto OMS là một giải pháp doanh nghiệp toàn diện với khả năng tích hợp và linh hoạt cần thiết để vận hành hoạt động bán hàng đa kênh quy mô lớn.

Khả năng không giới hạn

Tổ chức các đơn hàng đa kênh, tập trung quản lý kho hàng, tăng cường và phân phối danh mục của bạn, chạy các khuyến mại phức tạp, tạo nhãn vận chuyển của bạn, và nhiều hơn nữa.

Các Khả năng Quản lý Đơn hàng của Anchanto

Xử lý Đơn hàng Tập trung

Xử lý đơn hàng đa kênh trên một nền tảng trung tâm bằng cách dễ dàng chỉ định người lấy và người đóng gói và theo dõi trạng thái đơn hàng đồng thời.

Nhấn Và Lấy

Mua và Lấy Tại Cửa hàng (BOPIS), Mua Trực Tuyến Trả Lại Tại Cửa hàng (BORIS), Mua Trực Tuyến Vận Chuyển Từ Cửa hàng (BOSFS) và các tùy chọn mua sắm linh hoạt khác.

Định tuyến Đơn hàng Thông minh

Tự động định tuyến đơn hàng của bạn đến kho hàng mong muốn dựa trên ưu tiên kho hàng, vị trí gần nhất, tính khả dụng của tồn kho hoặc chi phí để tối ưu hóa quá trình đáp ứng đơn hàng.

Chia Đơn hàng

Chia đơn hàng thành các đơn hàng con nếu bạn cần đáp ứng chúng từ các vị trí kho hàng khác nhau do sự không khả dụng của tồn kho hoặc lý do chi phí.

Quản lý Nhiều Kho hàng

Thêm và quản lý nhiều vị trí kho hàng từ cùng một nền tảng. Cũng có thể thêm cửa hàng ngoại trực hoặc cửa hàng ảo của bạn như một kho hàng.

Quản lý Danh mục Tập trung

Quản lý danh sách sản phẩm trên tất cả các sàn thương mại và cửa hàng trực tuyến tập trung. Dễ dàng sao chép danh mục từ một nền tảng sang nền tảng khác.

Quản lý Bộ Sản phẩm và Gói Sản phẩm

Tạo và quản lý các bộ sản phẩm, gói sản phẩm và nhóm sản phẩm và cung cấp các chương trình khuyến mãi theo lựa chọn của bạn.

Đối soát Thanh toán

Nhận cái nhìn thống nhất về tất cả các giao dịch của bạn và xác định bất kỳ khoản thanh toán nào còn thiếu trong việc thanh toán với các sàn thương mại.

Ứng dụng di động

Dễ dàng quản lý tất cả các hoạt động bằng ứng dụng di động của chúng tôi và cho phép nhân viên cửa hàng ngoại trực quét và xử lý đơn hàng trên đường đi.

Hãy tham gia cùng các công ty đang phát triển cùng chúng tôi

KHÁM PHÁ THÊM SẢN PHẨM

KHÁM PHÁ TẤT CẢ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI