Selling on Tiktok? Learn more about our integration here.

Digital Shelf

Nhận phân tích dựa trên AI về hiệu suất trực tuyến của bạn,  đồng thời theo dõi các đối thủ cạnh tranh.

Phát hiện cơ hội mới

Cạnh tranh thương mại điện tử rất khốc liệt và năng động. Khám phá và đo lường hiệu suất hoạt động của các nhãn hiệu đối thủ và sản phẩm tương tự.

Nhận thông tin quan trọng để hành động kịp thời

Xem tóm tắt hiệu suất và báo cáo về xu hướng giá, thị phần, ngành hàng và phân tích doanh số sản phẩm của bạn.

Thông tin chi tiết và xuyên suốt về thị trường

Tăng sức mạnh cho chiến lược kinh doanh của bạn với dữ liệu mới nhất

So sánh sản phẩm và cửa hàng của bạn với đối thủ trên nhiều tham số như giá bán trung bình, giảm giá, đánh giá và số lượng sản phẩm.

So sánh chung các bộ sản phẩm, mức giá, đánh giá và giảm giá từ các thương hiệu hàng đầu, nhà bán hàng greysellers và người bán lại với cửa hàng của bạn.

Nhận thông tin về đối thủ theo quốc gia, thị phần, phần trăm tìm kiếm và danh mục - tất cả tại một nơi.

Bảng điểm hiệu quả chi tiết

Xem hiệu suất cửa hàng và sản phẩm trên nhiều thị trường

Giám sát số lượng người theo dõi, đánh giá và toàn bộ danh mục sản phẩm của cửa hàng trên thị trường của bạn.

Nhanh chóng xác định các sản phẩm và thương hiệu hoạt động kém dựa trên đánh giá, giảm giá hoặc chất lượng nội dung.

Xem lịch sử giá của bất kỳ sản phẩm nào và so sánh nó với xu hướng thị trường.

Khám phá các sản phẩm cạnh tranh

Phân tính cạnh tranh đáng tin cậy để đưa ra quyết định thông minh

Khám phá các sản phẩm tương đồng từ nhiều thị trường và so sánh chúng với sản phẩm của bạn theo nhiều thông số.

Chọn để so sánh nhanh hoặc so sánh sâu sản phẩm của bạn với đối thủ với bộ lọc hiệu suất theo lựa chọn của bạn.

Theo dõi đánh giá, đánh giá chất lượng nội dung và phân tích các chỉ số tương tác của sản phẩm của bạn và đối thủ.

Dữ liệu chính xác và bảo mật

Luôn nắm bắt được tất cả các hoạt động trên thị trường với dữ liệu đáng tin cậy

Nhận thông báo tùy chỉnh dựa trên các thay đổi trong giá của sản phẩm, số người theo dõi hoặc đánh giá.

Được xây dựng với các thuật toán học máy tinh vi và các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Được trang bị dữ liệu có nguồn gốc minh bạch từ các thông tin có sẵn công khai.

quote-arrow

"When we speak about eCommerce Logistics, I think technology is essential. Anchanto has perfected a synchronous relation between eCommerce logistics and order management."

Natal Iman Ginting
Managing Director, Telkom Metra Logistics
quote-arrow

"Our business has grown from 30 to 6000 orders per day, thanks to Anchanto's powerful system and committed team."

Sultan Joson
CEO & Founder, Cloud Logic
quote-arrow

"Anchanto’s technology and teams will enable our pragmatic e-commerce vision and strategy, grow our sales across countries and categories, and onboard more brands while maintaining our quality and values at heart."

Mukesh Valiram
Executive Director, Valiram
quote-arrow

"Anchanto’s ready-made and powerful solutions, with most webstores and marketplaces pre-integrated, added to their ability to implement a customized solution were driving factors for us to select them to accompany Panasonic in the long term."

Jake Hirose
Managing Director, Panasonic Appliances Marketing APAC
quote-arrow

"We were lacking interface with a lot of e-commerce marketplace and platforms. With Anchanto solutions, we found a way to grow by building the founding blocks of our eCommerce ecosystem."

Lionel Berthe
Head of Asia-Pacific, Asendia
quote-arrow

"We can see all our inventory centrally which helps us prevent overselling and achieve a 24-hour delivery rate for 95% of our orders with Anchanto solutions."

Jovian Mandagie
Founder and Chief Executive Officer, Jovian
quote-arrow

"We were able to capture all the details from order processing until inventory and even the location of the stock. The processes are simplified, and the platforms are easy to use."

Jack Jung
Director, UrStore Sdn Bhd
quote-arrow

"With Anchanto we can serve a lot more product categories. Previously, we just focus on fashion, cosmetics, electronics, and household products. By now we are able to cater to the food industry as well."

Nadhra Fauzi
Co-founder and Director, TresGo
quote-arrow

"We grew from 4 to 60 employees, and started receiving updated information in real-time. We now manage 19 e-commerce stores with 4700+ SKUs online, and process 10K+ orders per month."

Xiao Yen Goh
Co-founder and Managing Director, Rurutiki
quote-arrow

"With Anchanto’s SaaS technology, we complete 97.5% order fulfillment within 48 hours with minimum manpower. Their system also supports our vision to achieve omnichannel retail."

Rudy Dong Chao
Head of E-commerce & International Business Units, Poney

OUR CUSTOMERS