Selling on Tiktok? Learn more about our integration here.

Operations
Experience

Một giải pháp với giao diện tùy chỉnh theo thương hiệu để tương tác với khách hàng của bạn.

Tiếp quản và tùy chỉnh

Không cần mở toàn bộ hệ thống backend của bạn cho khách hàng. Tiếp quản quyền truy cập nền tảng mà bạn muốn cấp cho họ và tùy chỉnh 'cổng khách hàng' với màu sắc thương hiệu và tài sản của riêng bạn.

Ưu tiên khách hàng của bạn

Cung cấp tự động hóa cho khách hàng của bạn bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập vào thư viện tiền xây dựng của các liên kết thị trường, cửa hàng web và các tích hợp vận chuyển. Cho phép họ thực hiện các hoạt động quản lý đơn hàng và tồn kho độc lập, với tốc độ và quy mô.

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG THÔNG NHẤT

Khai trương khách hàng dễ dàng, và quy mô lớn

Cung cấp bảng điều khiển tự phục vụ thống nhất với các tùy chọn dịch vụ hiện tại và tương lai của bạn.

Cung cấp Đăng nhập Một lần cho khách hàng với Kiểm soát truy cập người dùng dựa trên cấp độ và chức năng.

Cung cấp quản lý hoạt động hoàn hảo cho các nhà bán hàng trên nhiều dịch vụ thương mại điện tử và hoàn thiện.

KHAI TRƯƠNG KHÁCH HÀNG CỰC NHANH

Khai trương khách hàng dễ dàng, và quy mô lớn

Giảm đáng kể thời gian và nỗ lực trong khi khai trương khách hàng.

Cung cấp giao diện người dùng hấp dẫn và trực quan và giảm thời gian đào tạo khách hàng.

Quản lý khách hàng theo trạng thái khai trương, nền tảng tích hợp và hiệu suất.

PHÂN TÍCH TOÀN CẦU TRÊN CÁC HỆ THỐNG

Hiển thị và đo lường tiến độ với báo cáo thống nhất

Nhận dữ liệu và nhận thông tin về tất cả khách hàng của bạn trên một bảng điều khiển duy nhất.

Xem các báo cáo thông minh để giám sát luồng hàng tồn kho, quản lý đơn hàng và giao hàng cuối cùng.

Giám sát khách hàng theo hoạt động, hiệu suất và trạng thái đăng ký.

TÍCH HỢP MẠNH MẼ & SẴN SÀNG

Kết nối với bất kỳ hệ thống nào mà khách hàng của bạn đang sử dụng.

Dễ dàng tích hợp với mọi OMS, WMS, CRM, ERP, DMS, TMS, kênh vận chuyển hoặc bất kỳ hệ thống của bên thứ ba nào

Hợp lý hóa luồng thông tin giữa technology stack hiện tại của bạn, hệ sinh thái của đối tác, kênh bán và nhà vận chuyển

Linh hoạt và nhanh nhẹn hoàn toàn bằng cách truy cập thư viện API mở của chúng tôi

Kết nối với hơn 150 Tích hợp mạnh mẽ, có sẵn và có thể mở rộng của chúng tôi.

quote-arrow

"When we speak about eCommerce Logistics, I think technology is essential. Anchanto has perfected a synchronous relation between eCommerce logistics and order management."

Natal Iman Ginting
Managing Director, Telkom Metra Logistics
quote-arrow

"Our business has grown from 30 to 6000 orders per day, thanks to Anchanto's powerful system and committed team."

Sultan Joson
CEO & Founder, Cloud Logic
quote-arrow

"Anchanto’s technology and teams will enable our pragmatic e-commerce vision and strategy, grow our sales across countries and categories, and onboard more brands while maintaining our quality and values at heart."

Mukesh Valiram
Executive Director, Valiram
quote-arrow

"Anchanto’s ready-made and powerful solutions, with most webstores and marketplaces pre-integrated, added to their ability to implement a customized solution were driving factors for us to select them to accompany Panasonic in the long term."

Jake Hirose
Managing Director, Panasonic Appliances Marketing APAC
quote-arrow

"We were lacking interface with a lot of e-commerce marketplace and platforms. With Anchanto solutions, we found a way to grow by building the founding blocks of our eCommerce ecosystem."

Lionel Berthe
Head of Asia-Pacific, Asendia
quote-arrow

"We can see all our inventory centrally which helps us prevent overselling and achieve a 24-hour delivery rate for 95% of our orders with Anchanto solutions."

Jovian Mandagie
Founder and Chief Executive Officer, Jovian
quote-arrow

"We were able to capture all the details from order processing until inventory and even the location of the stock. The processes are simplified, and the platforms are easy to use."

Jack Jung
Director, UrStore Sdn Bhd
quote-arrow

"With Anchanto we can serve a lot more product categories. Previously, we just focus on fashion, cosmetics, electronics, and household products. By now we are able to cater to the food industry as well."

Nadhra Fauzi
Co-founder and Director, TresGo
quote-arrow

"We grew from 4 to 60 employees, and started receiving updated information in real-time. We now manage 19 e-commerce stores with 4700+ SKUs online, and process 10K+ orders per month."

Xiao Yen Goh
Co-founder and Managing Director, Rurutiki
quote-arrow

"With Anchanto’s SaaS technology, we complete 97.5% order fulfillment within 48 hours with minimum manpower. Their system also supports our vision to achieve omnichannel retail."

Rudy Dong Chao
Head of E-commerce & International Business Units, Poney

HỌ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH VỚI ANCHANTO